Gullgraving Bli med på tur Bli med på villmarkskurs Nyt nordnorsk natur Historie

TILBUD OM OVERNATTING OG VILLMARKSKURS

Velkommen til spennende dager på Katterat. Bruk noen skoledager i år til ådyrke friluftslivets gleder i høyfjellet ved Ofotbanen. I mai 1998 kjøpte jeg Katterat leirsted av Narvik Kommune med avtale om at skoler og barnehager i kommunen fortsatt skulle kunne bruke stedet. Høsten 1998 tok Katterat fjellstue (tidligere Katterat leirsted) i mot 9 skoleklasser. I tillegg til overnatting har jeg tilbudt klatring, gullvasking, guiding, førstehjelp og opplæring i friluftsliv tilpasset klassenes behov og ønsker.

TVERRFAGLIG UNDERVISNING

Ønsker man å knytte natur-opplevelser sammen med vår nære historie fra bygginga av Ofotbanen, er ei vandring langs

Rallarveien midt i blinken. Som kjent ble Rallar-veien i Narvik kåret til Årets Friluftslivsområde i 1997 av Direktoratet for natur-forvaltning og Friluftsrådenes Landsforbund i samarbeid med Riksantikvaren.

Her er en unik mulighet til å kombinere historie, geologi og biologi med friluftsliv. Rallarlivet langs Ofotbanen og i Rombaksbotn burde være midt i blinken for et tverrfaglig prosjektarbeid på mange klassetrinn. Biblioteket har mye interessant stoff som kan brukes til for- og/eller etterarbeid. Langs Rallarveien burde mange av intensjonene i L-97 kunne oppfylles.

 

 

 

VILLMARKSKURS

Jeg kan i år tilby villmarkskurs vinter og villmarkskurs sommer . I kursene legges det vekt på mest mulig øving i praktiske ferdigheter ute.

Villmarkskurs sommer inkluderer emnene overnatting, utstyr, turproviant, kart og kompass, førstehjelp, klatring, nødbivuak og overleving.

Villmarkskurs vinter inkluderer emnene overnatting vinterstid, sn¿hule-bygging, utstyr, turproviant, kart og kompass, førstehjelp, klatring, skred-lære, skiteknikk,nødbivuakk og overleving

Be om pristilbud for DIN SKOLEKLASSE.

Vi arranger også rene overlevingskurs hvor du lærer å improvisere og leve av naturen!Vår instruktør har nødvenig kompetanse fra militære og sivile kurs i Norge og sverige.


Ketil Blomli - innehaverr

 

 

Bestilling pr e-post pr. tlf: 908 54 484 -
Adresse: Katterat Stasjon 8500 Narvik